Meet the team

Andre Shabak

Andre Shabak

Founder

Vlad Franchuk

Vlad Franchuk

Field Operations Specialist

Nick Shevyakov

Nick Shevyakov

Sales Representative